Persoonsgegevens die u op deze website invult, gebruikt de onafhankelijke commissie alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Bewaren persoonsgegevens

De onafhankelijke commissie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de AVG. De onafhankelijke commissie handelt conform de AVG. Persoonsgegevens die u ons via deze website stuurt, gebruikt de onafhankelijke commissie alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. De onafhankelijke commissie gebruikt uw gegevens voor haar onderzoek naar de veiligheid van de defensie-werkomgeving bij defensie. De onafhankelijke commissie is weliswaar ingesteld door de Minister van Defensie, maar voert haar onderzoek onafhankelijk uit, dus komen uw persoonsgegevens nooit in handen van het Ministerie van Defensie.

Uw rechten

Hoewel u ons deze gegevens vrijwillig stuurt heeft u het recht om ons aan te spreken op een aantal aspecten van het bewaren van uw gegevens. Wij hebben deze verwerkt in een formulier:

Ik wil gebruik maken van mijn recht om: *

u kunt meerdere opties kiezen

De gegevens die u in dit formulier invult worden verwerkt door daartoe aangewezen personen, die werken onderverantwoordelijkheid van de onafhankelijke commissie, om uw vraag te behandelen en met u in contact te treden.

Deze gegevens worden niet buiten onze organisatie gedeeld en vernietigd zodra we aan uw vraag hebben voldaan.

U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een rechter.

Zie ook