Tot 1 oktober 2018 konden medewerkers en voormalig medewerkers van Defensie hun ervaring met ongewenst gedrag delen met de commissie. Alle verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat de commissie niet naar buiten brengt dat u melding heeft gedaan. Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, ook niet met uw (voormalige) werkgever.

De commissie gebruikt uw informatie om zicht te krijgen op de manier waarop Defensie invulling geeft aan een sociaal veilige werkomgeving. Dit inzicht wordt beschreven in een rapport. Het rapport wordt zo geschreven dat de informatie niet herleidbaar is naar u of naar andere individuen. Als dat niet mogelijk is, wordt met u overlegd of meer concrete informatie in het rapport mag worden opgenomen.

De commissie behandelt zelf geen meldingen, maar verwerkt ze in een algemeen advies aan de staatssecretaris. Echter, wanneer u concrete informatie verstrekt over een strafbaar feit, dan meldt de commissie dit aan de het voor militaire zaken bevoegde Openbaar Ministerie, zodat een besluit over het al dan niet instellen van een strafrechtelijk onderzoek kan worden genomen. Een melding die betrekking heeft op een actuele situatie wordt doorgeleid naar de daarvoor bevoegde instantie, zodat deze actie kan ondernemen.

Ik heb een melding gedaan en heb hulp nodig

De commissie realiseert zich dat het doen van een melding veel impact kan hebben. Slachtofferhulp Nederland helpt u eventueel met het doen van de melding of biedt hulp na het doen van de melding. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900-9999001  en www.verbreekdestilte.nl. In het informatiedocument van Slachtofferhulp Nederland kunt u meer informatie vinden over wat ze voor u kunnen betekenen.