Dit meldpunt is voor medewerkers en voormalig medewerkers van Defensie die hun ervaring met ongewenst gedrag willen delen met de commissie. De commissie vindt het belangrijk dat u uw verhaal in eigen woorden vertelt. Dit kan op verschillende manieren. U kiest uiteraard de manier die het beste bij u past. Als u dat wilt, mag u uw verhaal anoniem doen. Uw informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

U kunt uw ervaringen op de volgende manieren delen:

Wie kan een melding doen?

U kunt melding maken van ongewenst gedrag dat u zelf is overkomen of waarvan u getuige bent geweest. Slachtoffers durven zich om meerdere redenen vaak niet zelf te melden of hebben de organisatie al verlaten. Daarom is het belangrijk om ongewenst gedrag waarvan u getuige bent geweest ook bij ons te melden.

Waarvan kan ik melding maken?

Misdragingen en ongewenst gedrag

De commissie is niet alleen geïnteresseerd in ernstige misdragingen bij ontgroeningspraktijken, maar in alle vormen van ongewenst gedrag. Denk aan pesterijen, uitsluiting, ongewenste groepsdruk, etc. Zeker wanneer deze gedragingen zich herhalen of in combinatie voorkomen.

Ervaringen met de afhandeling van meldingen

Naast (nieuwe) meldingen van ongewenst gedrag is de commissie ook geïnteresseerd in uw ervaringen met de afhandeling van meldingen binnen de defensie organisatie. Heeft u naar aanleiding van ongewenst gedrag een melding gedaan? Zo ja, waar? En wat waren uw ervaringen met de afhandeling, begeleiding en nazorg?

De commissie wil niet alleen negatieve ervaringen in haar onderzoek betrekken, maar ook positieve. Dus mocht u die hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot afhandeling en nazorg van een incident, dan hopen wij dat u ook bereid bent die met ons te delen.

Hoe kan ik een melding doen?

De commissie vindt het belangrijk dat u uw verhaal in eigen woorden vertelt. U kiest uiteraard de manier die het beste bij u past. U kunt op de volgende manieren een melding doen:

  1. Door stap voor stap een uitgebreide vragenlijst in te vullen
  2. Door in zelf uw verhaal op te schijven en toe te sturen via deze website
  3. per e-mail
  4. per brief

Tot slot vinden we het belangrijk om alle meldingen via de routes van dit meldpunt te laten lopen. Meldingen die op een andere manier binnenkomen, via bijvoorbeeld onze (werk)mail of telefoon kunnen wij helaas niet opvolgen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat de commissie niet naar buiten brengt dat u melding heeft gedaan. Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, ook niet met uw (voormalige) werkgever. Als u dat wilt, mag u uw verhaal anoniem doen.

De commissie gebruikt uw informatie om zicht te krijgen op de manier waarop Defensie invulling geeft aan een sociaal veilige werkomgeving. Dit inzicht wordt beschreven in een rapport. Het rapport wordt zo geschreven dat de informatie niet herleidbaar is naar u of naar andere individuen. Als dat niet mogelijk is, wordt met u overlegd of meer concrete informatie in het rapport mag worden opgenomen.

De commissie behandelt zelf geen meldingen, maar verwerkt ze in een algemeen advies aan de staatssecretaris. Echter, wanneer u concrete informatie verstrekt over een strafbaar feit, dan meldt de commissie dit aan de het voor militaire zaken bevoegde Openbaar Ministerie, zodat een besluit over het al dan niet instellen van een strafrechtelijk onderzoek kan worden genomen. Een melding die betrekking heeft op een actuele situatie wordt doorgeleid naar de daarvoor bevoegde instantie, zodat deze actie kan ondernemen.

Tot wanneer kan ik een melding doen?

Het meldpunt is nog geopend tot 1 oktober 2018. Tot die datum kunt u een melding doen.

Ik heb een melding gedaan en heb hulp nodig

De commissie realiseert zich dat het doen van een melding veel impact kan hebben. Slachtofferhulp Nederland helpt u eventueel met het doen van de melding of biedt hulp na het doen van de melding. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900-9999001  en www.verbreekdestilte.nl. In het informatiedocument van Slachtofferhulp Nederland kunt u meer informatie vinden over wat ze voor u kunnen betekenen.