Tussenrapportage: Dossier Schaarsbergen,meldpunt, vervolgtraject

De Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie onderzocht de wijze waarop Defensie met de meldingen en melders te Schaarsbergen is omgegaan. Dit dossier is aanleiding geweest voor het instellen van de commissie. Ook geeft de commissie een eerste analyse van meldingen die tot 1 maart 2018 zijn binnengekomen bij het meldpunt.