De commissie doet onderzoek naar ongewenst gedrag, angstcultuur en sociale veiligheid binnen Defensie. Ook onderzoekt de commissie de wijze waarop wordt omgegaan met meldingen en melders. De onafhankelijke onderzoekscommissie bestaat uit drie leden en is ingesteld door de staatssecretaris van Defensie.

Samenstelling van de commissie

De onderzoekscommissie bestaat uit drie leden:

  • Prof. dr. Ellen Giebels (voorzitter),
  • Frans van Oostrum;
  • Prof. dr. Kees van den Bos.

In haar werkzaamheden wordt de commissie ondersteund door een aantal medewerkers. Ook deze medewerkers zijn onafhankelijk en behandelen uw gegevens vertrouwelijk.

Vertrouwelijkheid

De Staatssecretaris van Defensie heeft bewust een externe, onafhankelijke, commissie ingesteld. De commissieleden en de personen die de commissie ondersteunen, werken niet bij Defensie. U kunt er op vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie die u verstrekt. De commissie brengt niet naar buiten dat u melding heeft gedaan. Ook neemt de commissie geen informatie in het rapport op die herleidbaar is naar u of andere personen. De commissie deelt uw gegevens niet met derden. Ook niet met het ministerie van Defensie.