Meldpunt gesloten

Het meldpunt is per 1 oktober 2018 gesloten. De commissie verwacht op 15 oktober haar eindrapportage uit te kunnen brengen. De commissie benadrukt dat zij geheel onafhankelijk van het Ministerie van Defensie opereert.