Tussenrapportage aangeboden aan staatssecretaris

De Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie heeft op 16 maart haar tussenrapportage aangeboden aan de Staatssecretaris van Defensie.

Schaarsbergen

De tussenrapportage gaat in op de  wijze waarop met de melding en melders te Schaarsbergen is omgegaan. Op basis van deze casus doet de Commissie een aantal aanbevelingen om de sociale veiligheid binnen Defensie te verbeteren.

Meldpunt

De rapportage bevat tevens een eerste overzicht van de meldingen die binnengekomen zijn tussen 15 december 2017 en 1 maart 2018 met daarbij een globale analyse.

Vervolgtraject

De commissie vervolgt de komende maanden haar onderzoek en zal zich richten op de andere deelopdrachten die zijn beschreven in het instellingsbesluit.

Het Meldpunt blijft tot 1 juli 2018 te benaderen.  Uiteraard is het mogelijk een melding ook anoniem te doen.