Uitstel opleverdatum eindrapportage en openhouden extern meldpunt

Meldpunt geopend tot 1 oktober. Eindrapportage uitgesteld tot 15 oktober.

Opleverdatum van eindrapportage 15 oktober 2018

Op vrijdag 8 juni heeft de commissie in een gesprek met de staatssecretaris aangegeven dat de in de instellingsbeschikking aan haar meegegeven deelopdracht - door middel van een steekproef de kwaliteit van bij de defensieonderdelen gehouden interne onderzoeken ter zake van ongewenst gedrag te beoordelen - meer tijd kost dan is voorzien. Eén van de redenen hiervan is dat het opzoeken en beschikbaar stellen van dossiers door Defensie meer tijd kost dan verwacht. Hierbij speelt de wijze van registratie van interne onderzoeken binnen Defensie een belangrijke rol en ook de nieuwe regelgeving rondom het verwerken van persoonsgegevens. Tevens heeft de commissie een maand lang vooronderzoek moeten verrichten over de werkwijzen en systemen binnen Defensie.

Na overleg met de staatssecretaris is de termijn waarop de commissie haar eindrapportage oplevert is verlengd tot 15 oktober 2018.  Hierdoor krijgt de commissie voldoende tijd om op zorgvuldige wijze onderzoek te doen en advies te geven.

Meldpunt open tot 1 oktober 2018

Omdat de commissie langer bezig zal zijn met het onderzoek zal ook het meldpunt langer open blijven. Het is mogelijk om tot 1 oktober 2018 een melding te doen. In het onderzoek zal de nadruk liggen op meldingen die voor 1 juli 2018 zijn binnengekomen. Deze meldingen zullen in de geplande grondige analyse betrokken worden. Meldingen die na 1 juli 2018 en voor 1 oktober 2018 worden ingebracht zullen in principe additioneel in de analyse worden betrokken.