Het Ministerie van Defensie heeft een onafhankelijke commissie ingesteld. Die doet onderzoek naar de werksfeer en sociale veiligheid bij Defensie. Eén van de taken van de commissie is het inrichten van een meldpunt. Hier kan zowel voormalig als huidig defensiepersoneel ervaringen delen over ongewenst gedrag. Deze website bevat informatie over de taken en werkwijze van de commissie. Daarnaast staat aangegeven hoe ongewenst gedrag en ervaringen met de afhandeling zijn te melden. Ook is het mogelijk ervaringen direct met de commissie te delen.