Naar aanleiding van de misbruikzaak in Schaarsbergen is er een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek doet naar ongewenst gedrag, angstcultuur en sociale veiligheid binnen Defensie. Ook onderzoekt de commissie de wijze waarop wordt omgegaan met meldingen en melders.

Voormalig en huidig defensiepersoneel wordt opgeroepen ervaringen met ongewenst gedrag te delen met de onderzoekscommissie.